Badanie palpacyjne i techniki manualne w terapii logopedycznej

750.00 

Brak w magazynie

Opis

Zapraszam Cię na szkolenie prowadzone przez team FIZJOTERAPEUTA STOMATOGNATYCZNY I LOGOPEDA – Annę Kowalską i Sylwię Matuszny.

Szkolenie dotyczyć technik palpacji mięśni od obręczy barkowej aż do strefy orofacjalnej, a także technik manualnych związanych z rozluźnianiem i napinaniem mięśni. Treści te przekazywać  będzie fizjoterapeuta.

Z kolei odniesienie informacji związanych z anatomią na grunt problemów logopedycznych naszych pacjentów, prezentować będzie Sylwia Matuszny.

Każdy uczestnik będzie miał możliwość przetestowania zdobytej na szkoleniu wiedzy, dzięki uczestnictwu pacjentów w szkoleniu!

JEDYNE TAKIE SZKOLENIE Z PACJENTAMI NA RYNKU! TYLKO U NAS!

 

Data: 27.10.2024

Czas trwania: 8:00-18:00

Łącznie 13 godzin dydaktycznych

Cena: 750 zł

Liczba miejsc: 15

Organizator: LOGOhelp Sylwia Matuszny

Miejsce szkolenia: Plac Wolności 4 Mysłowice, woj. Śląskie, 3 piętro

 

Zobacz, jak bardzo rozbudowany jest Nasz program tego szkolenia!

 

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do anatomii palpacyjnej.
2. Metodyka i zasady badania w anatomii palpacyjnej (sposób dotyku, siła nacisku, kierunek badania palpacyjnego itd.).
3. Nawigacja po ciele człowieka (pozycja anatomiczna, osie i płaszczyzny ludzkiego ciała, kierunki i położenie struktur anatomicznych, fizjologiczne ruchy anatomiczne).
4. Wprowadzenie do układu mięśniowego (rodzaje skurczów mięśniowych, typy napięcia mięśniowego, rozpoznawanie hipertonicznych lub hipotonicznych włókien
mięśniowych).
5. Badanie palpacyjne wybranych punktów kostnych na poziomie obręczy barkowej, odcinka szyjnego i czaszki, stanowiących punkt odniesienia do lokalizacji przyczepów ścięgien i przebiegu mięśni (kąt górny łopatki, grzebień  łopatki, wyrostek sutkowaty kości skroniowej, koniec mostkowy i barkowy obojczyka, dolny brzeg kości jarzmowej i łuk jarzmowy, boczna gałąź i kąt żuchwy, kość gnykowa,
guzowatość potyliczna zewnętrzna itd.). Odniesienie do pacjenta logopedycznego.
6. Omówienie przyczepów i funkcji wybranych mięśni na poziomie obręczy barkowej, odcinka szyjnego i czaszki.
7. Badanie palpacyjne struktur mięśniowo-powięziowych na poziomie obręczy barkowej i odcinka szyjnego – przyczepy, ścięgna, brzuśce mięśniowe, bruzdy międzymięśniowe (mięsien mostkowo–obojczykowo–sutkowy, mięsień dźwigacz łopatki, mięśnie podpotyliczne, m. bródkowo-gnykowy, m. żuchwowo-gnykowy, m. rylcowo-gnykowy, m. dwubrzuścowy, m. szeroki szyi).Odniesienie do pacjenta logopedycznego.
8. Badanie palpacyjne struktur mięśniowo-powięziowych na poziomie strefy orofacjalnej – przyczepy, brzuśce mięśniowe m. skroniowy, m. okrężny
ust, m. żwacz, m. dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, m. bródkowy, m. potyliczno-czołowy). Odniesienie do pacjenta logopedycznego.
9. Metodyka i zasady wykonywania technik mięśniowo-powięziowych.
10. Rodzaje technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego.
11. Przeciwwskazania miejscowe i ogólnoustrojowe do technik manualnych.
12. Ergonomia pracy logopedy.
13. Omówienie podstawowych zaburzeń w obrębie układu mięśniowo-powięziowego (m. in. zespół skrzyżowania górnego).
14. Ćwiczenia praktyczne technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego tkanek hipertonicznych oraz technik aktywujących osłabione i rozciągnięte grupy mięśniowe.
15. Zastosowanie technik terapeutycznych w wybranych zaburzeniach w obrębie kompleksu ustno-twarzowego w odniesieniu do pacjenta logopedycznego.
16. Sesja terapeutyczna obejmująca diagnostykę palpacyjną i techniki manualne rozluźniające lub aktywujące na pacjentach z dysfunkcjami w strefie orofacjalnej w formie warsztatu praktycznego z pacjentami.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Pku5guetj6bb87Yu9